Page 9 - Memòria 2020_CA
P. 9

voluntats. Es tracta de la repercussió econòmica
 de la crisi sanitària.

 Una crisi que ha afectat el conjunt del mercat
 laboral. En aquest sentit, les mútues ens hem vist
 afectades pel canvi de comportament de la
 contingència comuna: menys expedients amb
 baixa, però amb una durada mitjana molt més
 llarga, que ha originat increments importants en
 aquesta prestació econòmica. No obstant això,
 el complex escenari derivat de la pandèmia
 no ha impedit que seguim mantenint el bon
 nivell de solvència financera que sempre ens ha
 caracteritzat.

 Abans d'acabar, voldria llançar una reflexió sobre
 la importància de cooperar, d'avançar junts.
 Perquè si alguna cosa ha demostrat la pandèmia,
 és que estem interconnectats, que els problemes
 són comuns, i comunes han de ser les solucions.
 I és justament sobre aquesta convicció, que el
 futur passa per la cooperació, que el 2019 vam
 crear, al costat d'Asepeyo i Fraternidad-Muprespa,
 l'acord "+ compromís, aliança de mútues", pel
 qual compartim recursos i busquem la màxima
 eficiència i qualitat.

 Viurem uns propers anys de complexitat
 extraordinària, i probablement també d'incertesa.
 Però la part positiva és que aquesta situació de
 crisi accelerarà el canvi en alguns aspectes del
 món laboral que eren necessaris, com l'adquisició
 de més flexibilitat en els llocs de treball, la transició
 cap a un lideratge basat en la confiança i una
 millor integració de la prevenció en la cultura de
 les empreses.

 Estic convençut que, si tots posem de la nostra
 part, el món laboral post COVID-19 pot ser un lloc  Eduardo Vidal Castarlenas
 millor, més saludable, més conscient, més segur, i
 Director gerent
 pot ser que fins i tot més feliç.

 8 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14