Page 8 - Memòria 2020_CA
P. 8

voluntats. Es tracta de la repercussió econòmica
      de la crisi sanitària.

      Una crisi que ha afectat el conjunt del mercat
      laboral. En aquest sentit, les mútues ens hem vist
      afectades pel canvi de comportament de la
      contingència comuna: menys expedients amb
      baixa, però amb una durada mitjana molt més
      llarga, que ha originat increments importants en
      aquesta prestació econòmica. No obstant això,
      el complex escenari derivat de la pandèmia
      no ha impedit que seguim mantenint el bon
      nivell de solvència financera que sempre ens ha
      caracteritzat.

      Abans d'acabar, voldria llançar una reflexió sobre
      la importància de cooperar, d'avançar junts.
      Perquè si alguna cosa ha demostrat la pandèmia,
      és que estem interconnectats, que els problemes
      són comuns, i comunes han de ser les solucions.
      I és justament sobre aquesta convicció, que el
      futur passa per la cooperació, que el 2019 vam
      crear, al costat d'Asepeyo i Fraternidad-Muprespa,
      l'acord "+ compromís, aliança de mútues", pel
      qual compartim recursos i busquem la màxima
      eficiència i qualitat.

      Viurem  uns propers anys  de  complexitat
      extraordinària, i probablement també d'incertesa.
      Però la part positiva és que aquesta situació de
      crisi accelerarà el canvi en alguns aspectes del
      món laboral que eren necessaris, com l'adquisició
      de més flexibilitat en els llocs de treball, la transició
      cap a un lideratge basat en la confiança i una
      millor integració de la prevenció en la cultura de
      les empreses.

      Estic convençut que, si tots posem de la nostra
      part, el món laboral post COVID-19 pot ser un lloc  Eduardo Vidal Castarlenas
      millor, més saludable, més conscient, més segur, i
                                Director gerent
      pot ser que fins i tot més feliç.

    8     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13