Page 39 - Memòria 2020_CA
P. 39

POBLACIÓ PROTEGIDA, EMPRESES ASSOCIADES I QUOTES Empreses segons sector d'activitat El 2020, la població protegida per MC MUTUAL ha decrescut d'un 1,55% fins a arri- 6%
 bar a la xifra de 1.430.409 persones. Les empreses associades han arribat a les 163.148.
                  7,83% 17%
 Evolució de la població protegida COMPOSICIÓ DE LA  5,93%    Agricultura y pesca         7,83%
                                   Agricultura i pesca
 POBLACIÓ PROTEGIDA                        Agricultura y pesca          5,93%
                                   Indústria
                                  Industria
                       8,44%          Construcció             8,44%
                                  Construcción
 1.430.409 54%                          Industria              19,20%
                                   Comerç
                                  Comercio
 2020 1.430.409 Total de la població    12%          Construcción             58,60%
                                   Serveis
 1.430.408
                                  Servicios
                                   TOTAL
 protegida   58,60%                       Comercio              100,00%
                      19,20%
 1.182.744                             Servicios
 2019 1.452.940           11%
 Treballadors i
 treballadores per
 2018 1.395.781 compte d'altri
 247.664
      Distribució de quotes
 1.360.000 1.380.000 1.400.000 1.420.000 1.440.000 1.460.000 Autònoms


                                           %         %
 DISTRIBUCIÓ DE LES EMPRESES ASSOCIADES PER CA
                    2018     2019     2020
                                         Creixement    Distribució

       Quotes AT         573,46    664,29    671,86      1,14%       63,14%


       AT - Per compte
       d'altri          557,34    633,41    636,04      0,42%       59,77%
       AT - Autònoms       16,12     30,88     35,81      15,98%      3,37%

       Quotes CC         383,32    364,03    392,29      7,76%       36,86%


       Quotes CC - Per
       compte d'altri      294,22    315,95    342,54      8,41%       32,19%
       Quotes Autònoms      89,09     48,08     49,75      3,49%       4,68%


       Total Quotes       956,78    1.028,32    1.064,15     3,48%       100%

       Quotes Cessament
       d'activitat        8,30     20,30     21,86      7,70%


       Total Quotes S.      965,07    1.048,61   1.086,01     3,57%
 Andalusia ................................. 27.733 Castella - la Manxa ...........  3.578 Galícia .....................................  14.043 Social
 Aragó ..................................  4.530 Castella-Lleó ........................  6.020 Madrid .................................. 14.100 Nota: Imports en milions d'euros
 Astúries .................................  2.994 Catalunya ........................... 43.232 Múrcia ..................................  4.409
 Balears ................................  2.275 Comunitat Valenciana ..........  14.346 Navarra .................................  2.002
 Canàries ....................................  2.676 Euskadi .................................... 9.823 La Rioja .....................................  1.888
 Cantàbria .................................  3.147 Extremadura ..........................  6.352


 38 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44