Page 3 - Memòria 2020_CA
P. 3

CARTA DEL PRESIDENT ........................................................................................4       CARTA DEL DIRECTOR GENERAL .......................................................................6       PRESENTACIÓ .................................................................................................. 10       GOVERN CORPORATIU I INTEGRITAT ............................................................. 18       COMPROMESOS AMB ELS NOSTRES MUTUALISTES ....................................... 34       COMPROMESOS AMB EL NOSTRE EQUIP HUMÀ .......................................... 72


 ÍNDEX    COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT ..................................................... 80
       GESTIÓ ECONÒMICA PER A GENERAR VALOR ............................................ 96


       SOBRE AQUEST INFORME ............................................................................102       ANNEXOS .....................................................................................................104

 2 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020           3
   1   2   3   4   5   6   7   8