Page 25 - Memòria 2020_CA
P. 25

Sr. SALVADOR SÁNCHEZ PÉREZ
      SAMCA

      Sr. FELIPE SANTIAGO BURGOS
      GESDOCUMENT Y GESTIÓN, SA
      Sr. ALBERT SUMARROCA CLAVEROL
      BODEGUES SUMARROCA

      Sra. REYES TORRES VICENT
      ALSTOM

      Sr. JOAN M. VALLVÉ RIBERA
      SENTIU PRODUCT, SL

      Sr. SERGI VICENTE MÁÑEZ
      FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL
      Sr. ALEJANDRO VIGIL CASCO
      SELECCIÓN SELECTIVA ETT SL
 Sr. PERE LÓPEZ MIRAS  Sr. JUAN RAMÓN PÉREZ SANCHO
      Sr. ROMÁN VILLAESCUSA MORA
 ÁGORA SA     GRUP EULEN
      FUNDACIÓN IBEREMPRENDRE
 Sr. ANTONIO LLORENS TUBAU  Sra. NÚRIA PI FERRÉ
      Sr. MIQUEL ZAHÍNO GARCÍA
 SERUNION GRUP UNO CTC
      SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, SA
 Sr. HILARIO LLORENTE BUEDO      Sr. ANTONI PONT AMENÓS
 INTEREMPLEO, ETT, SL  BORGES, SA  COMISSIÓ PERMANENT

 Sr. ANTONIO MARÍN MARÍN  Sr. XAVIER PUIG ALSINA
      Aquest òrgan de govern el constitueixen entre cinc
 EMB ASESORES, SL  FLAMAGAS, SA
      i set membres de la Junta Directiva —presidència,
 Sr. RAMÓN MARTÍN VALCÁRCEL  Sra. M. DEL MAR QUINTANA VALVERDE  vicepresidències, secretaria i vocals designats per la
 RICOH ESPAÑA, SL UNIVERSITAT LOYOLA ANDALUSIA  Junta— que poden delegar en la Comissió Permanent
      les funcions i facultats que consideri convenients i que
 Sr. JAVIER MIRALLAS SARABIA  Sr. JUAN CARLOS RAMOS RODRÍGUEZ
      no tinguin el caràcter d'indelegables. Els membres
 RIBAVIDALICS SIDENOR
      d'aquesta Comissió no perceben cap retribució per
 Sr. ANTONIO MIRANDA MIRET  Sr. JORDI RIUS RADIGALES      la seva gestió, sense perjudici de la compensació
 ASIRE RANDSTAD OUTSOURCING legal per assistència a la qual tenen dret.

 Sr. DOMINGO JOSÉ MONTES DE OCA HERNÁNDEZ  Sr. FRANCESC RICART JUAN
      President
 GRUPO ICOT HOSPITAL SANT JOAN DE DEU             FOMENTO CENTROS DE ENSEÑANZA
      Sr. ENRIC REYNA MARTÍNEZ
 Sr. ALBERTO NAVARRO IBORRA      Sr. JOSEP RIUS VILARDOSA  AMREY HOTELS, SL Vocals
 SERUNION MÚTUA DE GRANOLLERS                 Sr. ENRIC CROUS I MILLET
      Vicepresident primer
 Sr. MIQUEL NOGUER I PLANAS  Sr. ALBERT RODRÍGUEZ ARNAIZ      Sra. PATRICIA SUCH FARO  DISTILLER, SA
 AJUNTAMENT DE BANYOLES   ROCA&JUNYENT ADVOCATS, SL  SEAT CUPRA, SA Sr. RICARDO LECHUGA CISNEROS

 Sr. RAMÓN NOGUERA HANCOCK    Sr. MARIO ROMERO GONZÁLEZ   SA DAMM
      Vicepresident segon
 FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITARIA EADA  ALESTIS AEROSPACE
      Sr. JAUME CANÉ BALLART                Director gerent
 Sr. JORGE PELÁEZ DE CASTRO  Sr. JOAN CARLES SAVALL OLIVELLA  FREUDENBERG ESPANYA, SAU
                                Sr. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS
 GROUPE ARMONIA GRUPO COPISA, SA
      Secretari
 Sr. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ FRESQUET     Sr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE PEDRO EZQUERRA  Sr. JOAN CURCÓ COSTAFREDA
 FERE - CECA I EYG - ANDALUCÍA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, SA 24 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30