Page 24 - Memòria 2020_CA
P. 24

Sr. SALVADOR SÁNCHEZ PÉREZ
                                                                 SAMCA

                                                                 Sr. FELIPE SANTIAGO BURGOS
                                                                 GESDOCUMENT Y GESTIÓN, SA
                                                                 Sr. ALBERT SUMARROCA CLAVEROL
                                                                 BODEGUES SUMARROCA

                                                                 Sra. REYES TORRES VICENT
                                                                 ALSTOM

                                                                 Sr. JOAN M. VALLVÉ RIBERA
                                                                 SENTIU PRODUCT, SL

                                                                 Sr. SERGI VICENTE MÁÑEZ
                                                                 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL
                                                                 Sr. ALEJANDRO VIGIL CASCO
                                                                 SELECCIÓN SELECTIVA ETT SL
      Sr. PERE LÓPEZ MIRAS                 Sr. JUAN RAMÓN PÉREZ SANCHO
                                                                 Sr. ROMÁN VILLAESCUSA MORA
      ÁGORA SA                       GRUP EULEN
                                                                 FUNDACIÓN IBEREMPRENDRE
      Sr. ANTONIO LLORENS TUBAU              Sra. NÚRIA PI FERRÉ
                                                                 Sr. MIQUEL ZAHÍNO GARCÍA
      SERUNION                       GRUP UNO CTC
                                                                 SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, SA
      Sr. HILARIO LLORENTE BUEDO              Sr. ANTONI PONT AMENÓS
      INTEREMPLEO, ETT, SL                 BORGES, SA                            COMISSIÓ PERMANENT

      Sr. ANTONIO MARÍN MARÍN               Sr. XAVIER PUIG ALSINA
                                                                 Aquest òrgan de govern el constitueixen entre cinc
      EMB ASESORES, SL                   FLAMAGAS, SA
                                                                 i set membres de la Junta Directiva —presidència,
      Sr. RAMÓN MARTÍN VALCÁRCEL              Sra. M. DEL MAR QUINTANA VALVERDE                 vicepresidències, secretaria i vocals designats per la
      RICOH ESPAÑA, SL                   UNIVERSITAT LOYOLA ANDALUSIA                   Junta— que poden delegar en la Comissió Permanent
                                                                 les funcions i facultats que consideri convenients i que
      Sr. JAVIER MIRALLAS SARABIA             Sr. JUAN CARLOS RAMOS RODRÍGUEZ
                                                                 no tinguin el caràcter d'indelegables. Els membres
      RIBAVIDALICS                     SIDENOR
                                                                 d'aquesta Comissió no perceben cap retribució per
      Sr. ANTONIO MIRANDA MIRET              Sr. JORDI RIUS RADIGALES                     la seva gestió, sense perjudici de la compensació
      ASIRE                        RANDSTAD OUTSOURCING                       legal per assistència a la qual tenen dret.

      Sr. DOMINGO JOSÉ MONTES DE OCA HERNÁNDEZ       Sr. FRANCESC RICART JUAN
                                                                 President
      GRUPO ICOT                      HOSPITAL SANT JOAN DE DEU                                                FOMENTO CENTROS DE ENSEÑANZA
                                                                 Sr. ENRIC REYNA MARTÍNEZ
      Sr. ALBERTO NAVARRO IBORRA              Sr. JOSEP RIUS VILARDOSA                     AMREY HOTELS, SL                   Vocals
      SERUNION                       MÚTUA DE GRANOLLERS                                                   Sr. ENRIC CROUS I MILLET
                                                                 Vicepresident primer
      Sr. MIQUEL NOGUER I PLANAS              Sr. ALBERT RODRÍGUEZ ARNAIZ                    Sra. PATRICIA SUCH FARO                DISTILLER, SA
      AJUNTAMENT DE BANYOLES                ROCA&JUNYENT ADVOCATS, SL                     SEAT CUPRA, SA                    Sr. RICARDO LECHUGA CISNEROS

      Sr. RAMÓN NOGUERA HANCOCK              Sr. MARIO ROMERO GONZÁLEZ                                                SA DAMM
                                                                 Vicepresident segon
      FUNDACIÓN PRIVADA UNIVERSITARIA EADA         ALESTIS AEROSPACE
                                                                 Sr. JAUME CANÉ BALLART                Director gerent
      Sr. JORGE PELÁEZ DE CASTRO              Sr. JOAN CARLES SAVALL OLIVELLA                  FREUDENBERG ESPANYA, SAU
                                                                                            Sr. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS
      GROUPE ARMONIA                    GRUPO COPISA, SA
                                                                 Secretari
      Sr. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ FRESQUET          Sr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DE PEDRO EZQUERRA              Sr. JOAN CURCÓ COSTAFREDA
      FERE - CECA I EYG - ANDALUCÍA            PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, SA   24     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          25
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29