Page 23 - Memòria 2020_CA
P. 23

ÒRGANS DE CONSULTA
 Membres de la Comissió de Control i   JUNTA CONSULTIVA
 Seguiment a 31 de desembre de 2020  Sr. JOSEP ROSET CASTELLS
 OLIVIAS SELECCIÓN, SLU
 President  A MC MUTUAL comptem amb aquest òrgan de
 Sr. ENRIC REYNA MARTÍNEZ UGT  participació i consulta per a assessorar en la
 Sr. FELIPE BARRERA RODRÍGUEZ  millora de la qualitat dels serveis prestats per la
 CEOE
      nostra entitat a les empreses. La Junta Consultiva
 Sr. ISIDRO ABELLÓ RIERA
 Sr. ANDRÉS MATEOS HERNÁNDEZ està constituïda per representants de les empreses
 LINDE GAS ESPAÑA SAU
 Sr. FAUSTINO MARTÍN GARCÍA associades, i la regula la Junta Directiva.
 Sr. JAVIER GARCÍA DÍEZ
 QUALITYSER  Suplents UGT  A les reunions de la Junta Consultiva, el grup
 Sr. JOSÉ LUIS OLALDE BLANCO d'empresaris i empresàries participants col·labora
 Sr. RAFAEL LLEDÓ RODRÍGUEZ
 HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS  Sra. ALICIA BUIL I CUENCA     amb la Direcció i debat de forma constructiva la
      manera de millorar els serveis que presta la mútua.

 D. ENRIQUE FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
 Sr. XAVIER IBARS ÁLVARO
 CCOO   Els membres no perceben cap retribució per la
 FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
 Sr. FELIPE TRIGUEROS GIL seva gestió.

 Suplents CEOE  Sra. MÓNICA PÉREZ CARDOSO
 Sra. GLÒRIA AUSIÓ ARUMÍ  Suplents CCOO  Sra. DOLORES ABRIL GUERRERO  Sr. JUAN MANUEL CRUZ PALACIOS
 RICOH ESPAÑA SLO                        ACCIONA
 Sr. MARIO PARIENTE DELGADO  ABRIL GUERRERO ASESORES, SL
 Sr. GUILLERMO BURGUETE MOLTÓ   Sr. ROBERTO ALONSO MARTÍN  Sr. CARLOS ESCUDERO RAYA
 ATYSA FACILITY SERVICES, SL  Secretari  GRUP SIDENOR     ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y
  Sr. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS                GESTIÓN DE JAÉN
 Sra. LAURA OJEDA LÓPEZ  Sr. LLUÍS ÁLVAREZ TORNER
 Vicesecretari  EMTE SERVICE                 Sr. JUAN MANUEL ESTEBAN SAUDINÓS
 RECKITT BENCKISER IBERIA
 Sr. JUAN IGNACIO AGUIRRE GONZÁLEZ               SOLDENE, SA
      Sr. RICARDO BACCHINI
      VOLSKSWAGEN AUDI ESPANYA, SA             Sr. JOSEP MARIA FELIU VILASECA
                                RACC
      Sr. MIGUEL BLANCA DIESTE
                                Sra. MARÍA EUGENIA GARCÍA GONZÁLEZ
      T-SYSTEMS ITC IBERIA
                                THE BOSTON CONSULTING GROUP, SL
      Sr. FERNANDO BORRÁS CORREA
      CODEACTIVOS, SA                   Sra. MÓNICA GARCÍA INGELMO
                                FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU (ORANGE)
      Sr. ANTONIO CAMMANY DORR
      EPISER, SLU                     Sr. FERNANDO GIL BARCELÓ
                                LIMPIEZAS BARCINO, SA
      Sr. BERNARDO CASP SANZ
                                Sr. FERRAN GONZALVO MARTÍ
      DRUNI, SA
                                AGRUPACIÓ MÚTUA
      Sr. CARLOS CHAVARRÍA ORTIZ
      UNIVERSITAT D'OSUNA                 Sr. JOSÉ HINOJOSA MARTÍN
                                FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
      Sr. JUAN CARLOS COMA GONZÁLEZ
      ATOS ORIGIN, SA                   Sr. JORGE JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ
                                CAJA RURAL DE GRANADA
      Sra. MAR CONTRERAS LUZÓN - MADRID
                                Sr. MIQUEL JORDÀ COSTA
      FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA, SA
                                EUROFIRMS ETT
      Sr. ÓSCAR CORTIJO PERIS
      FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU        Sr. ENRIQUE JUAN PASCUAL
                                AUTOCARES RICO, SA
      D. FRANCISCO CRUZ LÓPEZ
      GRUP BCM                       Sr. XAVIER LÓPEZ LUJÁN
                                FUNDACIÓ ASCAMM
 22 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28