Page 22 - Memòria 2020_CA
P. 22

ÒRGANS DE CONSULTA
      Membres de la Comissió de Control i                                          JUNTA CONSULTIVA
      Seguiment a 31 de desembre de 2020          Sr. JOSEP ROSET CASTELLS
                                OLIVIAS SELECCIÓN, SLU
      President                                                       A MC MUTUAL comptem amb aquest òrgan de
      Sr. ENRIC REYNA MARTÍNEZ               UGT                                participació i consulta per a assessorar en la
                                Sr. FELIPE BARRERA RODRÍGUEZ                   millora de la qualitat dels serveis prestats per la
      CEOE
                                                                 nostra entitat a les empreses. La Junta Consultiva
      Sr. ISIDRO ABELLÓ RIERA
                                Sr. ANDRÉS MATEOS HERNÁNDEZ                    està constituïda per representants de les empreses
      LINDE GAS ESPAÑA SAU
                                Sr. FAUSTINO MARTÍN GARCÍA                    associades, i la regula la Junta Directiva.
      Sr. JAVIER GARCÍA DÍEZ
      QUALITYSER                      Suplents UGT                           A les reunions de la Junta Consultiva, el grup
                                Sr. JOSÉ LUIS OLALDE BLANCO                    d'empresaris i empresàries participants col·labora
      Sr. RAFAEL LLEDÓ RODRÍGUEZ
      HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS            Sra. ALICIA BUIL I CUENCA                     amb la Direcció i debat de forma constructiva la
                                                                 manera de millorar els serveis que presta la mútua.

                                D. ENRIQUE FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
      Sr. XAVIER IBARS ÁLVARO
                                CCOO                               Els membres no perceben cap retribució per la
      FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
                                Sr. FELIPE TRIGUEROS GIL                     seva gestió.

      Suplents CEOE                    Sra. MÓNICA PÉREZ CARDOSO
      Sra. GLÒRIA AUSIÓ ARUMÍ               Suplents CCOO                           Sra. DOLORES ABRIL GUERRERO             Sr. JUAN MANUEL CRUZ PALACIOS
      RICOH ESPAÑA SLO                                                                              ACCIONA
                                Sr. MARIO PARIENTE DELGADO                    ABRIL GUERRERO ASESORES, SL
      Sr. GUILLERMO BURGUETE MOLTÓ                                              Sr. ROBERTO ALONSO MARTÍN              Sr. CARLOS ESCUDERO RAYA
      ATYSA FACILITY SERVICES, SL             Secretari                             GRUP SIDENOR                     ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y
                                Sr. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS                                             GESTIÓN DE JAÉN
      Sra. LAURA OJEDA LÓPEZ                                                 Sr. LLUÍS ÁLVAREZ TORNER
                                Vicesecretari                           EMTE SERVICE                     Sr. JUAN MANUEL ESTEBAN SAUDINÓS
      RECKITT BENCKISER IBERIA
                                Sr. JUAN IGNACIO AGUIRRE GONZÁLEZ                                           SOLDENE, SA
                                                                 Sr. RICARDO BACCHINI
                                                                 VOLSKSWAGEN AUDI ESPANYA, SA             Sr. JOSEP MARIA FELIU VILASECA
                                                                                            RACC
                                                                 Sr. MIGUEL BLANCA DIESTE
                                                                                            Sra. MARÍA EUGENIA GARCÍA GONZÁLEZ
                                                                 T-SYSTEMS ITC IBERIA
                                                                                            THE BOSTON CONSULTING GROUP, SL
                                                                 Sr. FERNANDO BORRÁS CORREA
                                                                 CODEACTIVOS, SA                   Sra. MÓNICA GARCÍA INGELMO
                                                                                            FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU (ORANGE)
                                                                 Sr. ANTONIO CAMMANY DORR
                                                                 EPISER, SLU                     Sr. FERNANDO GIL BARCELÓ
                                                                                            LIMPIEZAS BARCINO, SA
                                                                 Sr. BERNARDO CASP SANZ
                                                                                            Sr. FERRAN GONZALVO MARTÍ
                                                                 DRUNI, SA
                                                                                            AGRUPACIÓ MÚTUA
                                                                 Sr. CARLOS CHAVARRÍA ORTIZ
                                                                 UNIVERSITAT D'OSUNA                 Sr. JOSÉ HINOJOSA MARTÍN
                                                                                            FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
                                                                 Sr. JUAN CARLOS COMA GONZÁLEZ
                                                                 ATOS ORIGIN, SA                   Sr. JORGE JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ
                                                                                            CAJA RURAL DE GRANADA
                                                                 Sra. MAR CONTRERAS LUZÓN - MADRID
                                                                                            Sr. MIQUEL JORDÀ COSTA
                                                                 FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA, SA
                                                                                            EUROFIRMS ETT
                                                                 Sr. ÓSCAR CORTIJO PERIS
                                                                 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU        Sr. ENRIQUE JUAN PASCUAL
                                                                                            AUTOCARES RICO, SA
                                                                 D. FRANCISCO CRUZ LÓPEZ
                                                                 GRUP BCM                       Sr. XAVIER LÓPEZ LUJÁN
                                                                                            FUNDACIÓ ASCAMM
   22     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020          23
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27