Page 2 - Memòria 2020_CA
P. 2

CARTA DEL PRESIDENT ........................................................................................4                                                                  CARTA DEL DIRECTOR GENERAL .......................................................................6                                                                  PRESENTACIÓ .................................................................................................. 10                                                                  GOVERN CORPORATIU I INTEGRITAT ............................................................. 18                                                                  COMPROMESOS AMB ELS NOSTRES MUTUALISTES ....................................... 34                                                                  COMPROMESOS AMB EL NOSTRE EQUIP HUMÀ .......................................... 72


                         ÍNDEX                                       COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT ..................................................... 80
                                                                  GESTIÓ ECONÒMICA PER A GENERAR VALOR ............................................ 96


                                                                  SOBRE AQUEST INFORME ............................................................................102                                                                  ANNEXOS .....................................................................................................104

    2     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                         MC MUTUAL. Memòria 2020           3
   1   2   3   4   5   6   7