Page 17 - Memòria 2020_CA
P. 17

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS L'EQUIP MC


 ASSESSOREM EN PRL TELETREBALL

     A partir de gener 2020, 330 persones, amb un màxim de dos dies a la setmana; 1.271 persones
     durant l'eclosió de la pandèmia.


     PROJECTE KOSMO
 6.296 155 Les actuacions solidàries més destacades han estat: Planeta Teaming (9.045 €), Planeta Donació

     de sang (44 donacions) i Planeta Taps Solidaris (540kg). La resta de planetes s'han hagut de
 Actuacions d'assessorament a empreses.  Empreses mutualistes de tots els sectors  suspendre amb motiu de la COVID-19.
 El grau de satisfacció s'ha situat en un 8,7  participants en el Pla d'Acció per a Empreses
 sobre 10. amb Especial Sinistralitat (PAEES), que permet  NOVES EINES COL·LABORATIVES
 reduir d'un 43% l'índex d'incidència global en
 aquestes empreses, que evitar així 610 accidents  Yammer i Teams.
 de treball amb baixa i assolir un estalvi de 10.016
 jornades de treball perdudes l'any.
 FORMEM EN PRL

 9,5 sobre 10
 Formació presencial i online: Campus MC:
 Mitjana de satisfacció:
 123 esdeveniments realitzats, 4.627  20.461 persones matriculades,
 de les formacions que hem
 assistents. nivell de satisfacció de 9,3
 dut a terme aquest any.
 sobre 10.


 PROMOCIONEM LA PRL Empreses participants en la XIX  Organitzacions de més de 50
 34
 8.168 edició dels Premis MC MUTUAL  30 treballadors amb el reconeixement
 34
 "Antonio Baró". “Zero és +” per no haver registrat
 cap accident de treball o malaltia
 professional.

 Candidatures, un 10% més
 551 respecte de l'edició anterior, en la
 XII edició dels Premis MC 28 d'abril.
 16 MC MUTUAL. Memòria 2020                     MC MUTUAL. Memòria 2020          17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22