Page 136 - Memòria 2020_CA
P. 136

SISTEMA DE GESTIÓ DE RISCOS DE SEGURETAT DEL PACIENT                                  EFQM
      CLÍNIQUES

      CENTRES ASSISTENCIALS


   136     MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                          MC MUTUAL. Memòria 2020         137
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140