Page 127 - Memòria 2020_CA
P. 127

GRI 302:  Únicament té en  GRI 306:                    No és procedent. MC
 Energia 2016 302-3 Intensitat energètica compte el consum  Efluents i residus  MUTUAL no executa
 elèctric.  2016      306-5     Cossos d'aigua afectats per abocaments  abocaments, i per tant
                     d'aigua i/o vessaments       no té cap afectació
                                       sobre l'aigua o els
 302-4 Reducció del consum energètic 89                   hàbitats

 S'esmenten les mesures  Categoria: social
 adoptades per a
 millorar l'eficiència
 Reducció dels requeriments energètics de  Pràctiques laborals
 302-5 i estalviar energia,
 productes i serveis
 encara que no
 se'n xifra el grau  Salut i seguretat laboral
 d'efectivitat
      GRI 103:    103-1     Explicació del tema material i la seva  75-76
 Efluents i residus Enfocament de    cobertura
      gestió 2016
 GRI 103:  103-1  Explicació del tema material i la seva  89 103-2  Enfocament de gestió i els seus  75-76
                     components
 Enfocament de  cobertura
 gestió 2016        103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 75-76
 103-2  Enfocament de gestió i els seus  93-94
 components
 103-3  Avaluació de l'enfocament de gestió 93-94
 GRI 306:  L'únic abocament és
 Efluents i residus  306-1  Abocament d'aigües en funció de la  d'aigua sanitària al
 2016 qualitat i la destinació col·lector de la xarxa
 de sanejament
 Tipus  Destinació
 de  mediambi-
 residu ental
 Destinació a
 la indústria
 paperera per
 Paper i  al reciclatge i
 cartró
 la fabricació
 de pasta de
 paper
 Destinació a
 un proveïdor
 especialitzat
 en la gestió
 Tòner d'aquest tipus
 306-2  Residus per tipus i mètode d'eliminació  de residus per
 a la gestió
 dels residus
 generats
 Destinació a
 la planta de
 Envasos
 valorització
 de residus
 Destinació a
 Volumi- la planta de
 noses valorització
 de residus

 No és procedent.
 MC MUTUAL no porta
 306-3  Vessaments significatius a terme activitats
 que puguin produir
 vessaments


 No és procedent. MC
 306-4  Transport de residus perillosos MUTUAL no transporta
 residus perillosos 
 126 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020          127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132