Page 11 - Memòria 2020_CA
P. 11

PERFIL DE L'ORGANITZACIÓ      MÚTUA NÚM. 1
                                vigilància i tutela. Som una entitat sense ànim de lucre
      MC MUTUAL és la mútua col·laboradora amb la     i gaudim de la capacitat d'adquirir, posseir, gravar
 PRESENTACIÓ Seguretat Social (MCSS) nº 1; portem més de 100  i alienar béns, fer tota classe d'actes i contractes i
      anys cuidant la salut dels treballadors i treballadores.
                                exercir drets o accions. Tot això ordenat a la realització
      La nostra raó social és Mutual Midat Cyclops i som  dels fins que tenim encomanats i conforme al que
      una associació d'empresaris, amb personalitat    disposa el reglament sobre col·laboració en la gestió
      jurídica pròpia, autoritzada pel Ministeri d'Inclusió,  de la Seguretat Social i en les seves disposicions
      Seguretat Social i Migracions i sotmesa a la seva  d'aplicació i desenvolupament.

                                 Biscaia
                   3           1
                     1  2         2 1 2
                          Astúries
                 La Corunya        Cantàbria 1 Guipúscoa
                  2  Lugo  1      1  Àlaba Navarra
       MAPA DE CENTRES PER PROVÍNCIA I CA
                 Pontevedra     Lleó      1  2    1    1
                    1           Burgos              3
                             Palència La Rioja   Osca      Girona
                    Ourense    Valladolid     1      Lleida 27 2
                         Zamora 1 1   1 Sòria
                                     Saragossa  5  Barcelona
                         1
                             Segòvia 1     1    Tarragona
                         Salamanca  8 1 Guadalajara
                            Àvila       Terol 1
                               Madrid 1
                         1               Castelló   Illes Balears
                             2      Conca  1         2
                         Càceres   Toledo     8
                              1    1    València
                        2
                              Ciudad Real Albacete 2
                        Badajoz
                            1         2
                               1        Alacant
                      1     Còrdova
                         3 1    Jaén    Múrcia
                      Huelva       1   1           Clíniques pròpies i hospitals
                          Sevilla                  intermutuals
                             1  Granada Almeria
                         Cadis Màlaga               Centres
                         2
             Las Palmas Sta. Cruz
              1  de Tenerife      Ceuta
                 1
                               Melilla

      Andalusia .................................... 12 Castella - la Manxa ..................  6 Galícia .........................................  7
      Aragó .........................................  3 Castella-Lleó .............................  9 Madrid ..........................................  9
      Astúries .........................................  2 Catalunya ................................... 38 Múrcia ..........................................  2
      Balears .......................................  2 Comunitat Valenciana ..............  12 Navarra ........................................  2
      Canàries .......................................  2 Euskadi .........................................  6 La Rioja ............................................  1
      Cantàbria ....................................  1 Extremadura ...............................  3


      Som la primera entitat de sector per antiguitat i vam  El 2006 va néixer MC MUTUAL, després de la fusió de
      ser la primera de col·laborar amb la Seguretat Social.  dues de les principals mútues d'accidents de treball
      Els nostres orígens es remunten a l'any 1901, quan un  i malalties professionals de sector, Mutual Cyclops
      grup d'empresaris va fundar La Previsió, la primera  i Midat Mutua.
      organització espanyola dedicada a assegurar els   MC MUTUAL treballa de forma transversal amb
      riscos dels treballadors i treballadores en l'àmbit  tot tipus de sectors d'activitat; no obstant això, les
      laboral. Anys més tard, la trajectòria centenària  seves entitats associades pertanyen principalment
      d'aquesta mútua capdavantera fou assumida per    al sector serveis.
      Mutual Cyclops.

 10 MC MUTUAL. Memòria 2020                    MC MUTUAL. Memòria 2020           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16