Page 95 - Memoria 2019
P. 95

Memòria 2019


      Noves eines col·laboratives
      L'aposta per la transformació digital ha comportat  A MC MUTUAL organitzem diversos concursos: de
      la implantació de programes nous, amb una gran    dibuix, per a il·lustrar la felicitació d'aniversari per
      acollida entre la plantilla.             als empleats i empleades; de fotografia, per a
                                il·lustrar les portades de la revista de comunicació
        Ʀ Yammer: amb aquesta xarxa social interna    interna; i de felicitació nadalenca per equips, que
       busquem afavorir la interacció entre tots     estimula la diversió, la cohesió i la creativitat.
       els membres de l'organització. En aquest
       primer any s'ha creat un grup per a compartir
       coneixements digitals i generar conversa a
       l'entorn de la innovació tecnològica.

        Ʀ Teams: la implantació d'Office 365 ha         "Cada dos anys consultem el
       comportat la utilització d'aquest entorn            nostre equip humà sobre els
       col·laboratiu, en què els empleats i empleades
       poden conversar, compartir arxius de manera       riscos psicosocials i el compromís
       fàcil i participar en videoconferències.           que hi ha en la nostra entitat."

      Alhora comptem amb persones que exerceixen de
      referents de comunicació en diferents centres de
      l'entitat, que tenen la missió de recollir percepcions
      i opinions sobre la comunicació interna i proposar
      mesures per a potenciar-la i millorar-la. En total són
      62 persones que pertanyen a diferents col·lectius
      professionals.
 94                            95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100