Page 94 - Memoria 2019
P. 94

Pel que fa a el risc psicosocial, els factors més ben i més mal valorats, han estat:       Factor de síntesi           2019     Factor de síntesi          2019       Seguretat i estabilitat en      94 %     Confiança (criteris justos i     65 %
       l'ocupació                     interès per les persones)


       Reconeixement (recompensa       88 %     Pressió (temps i personal       65 %
       emocional)                     insuficient)


       Gestió de riscos laborals       87 %     Salari i beneficis socials      62 %


      Exemple. El 94 % de les persones que han respost a l'enquesta han puntuat entre 7 i 10 els diferents ítems inclosos en el factor de
      síntesi Seguretat i estabilitat en l'ocupació (en una escala de l'1 al 10)

                              94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99