Page 83 - Memoria 2019
P. 83

Memòria 2019

      L'equip MC


      Més de 1.900 empleats i empleades garanteixen la gran qualitat dels nostres serveis assistencials.

      Per això les persones són l'actiu més valuós d'MC MUTUAL i el pilar essencial en el desenvolupament de la
      nostra activitat i en l'estratègia de creixement de la nostra organització.


     Com és l'empleat tipus a MC MUTUAL?               Com és MC MUTUAL?
          Gènere:Dona                      Nre. treballadors: 1.912
          Mitjana d'edat: 46,54 anys               % indefinits: 94,82 %
          Col·lectiu: Administrativa               % rotació voluntària: 1,2 %
          Antiguitat: 15,6 anys


      Indicadors clau de l'equip humà


                              2018      2019       Estabilitat en l'ocupació indefinida     96,35 %    94,82 %

       Nombre d'empleats/-des             1.920     1.912

       Hores de formació / Empleat/-a         20,93     23,11


       Inversió en formació per empleat/-a
       (en euros)                  192,94     199,49


       Índex d'absentisme               5,59 %     5,57 %

       Antiguitat mitjana a la plantilla        15,3     15,5 %

       Percentatge d'empleats/es amb
       discapacitat                  2,36 %     2,30 %


       Edat mitjana                  46,2     46,54

       Rotació voluntària               0,9 %     1,20 % 82                            83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88