Page 81 - Memoria 2019
P. 81

Memòria 2019      El grau de fidelització o recomanació dels nostres
      pacients es mesura amb el grau de disposició
      per recomanar MC MUTUAL sobre la base de
      l'experiència pròpia. Es considera com a promotors
      del servei rebut les persones que han puntuat entre
      9-10 i com a detractors del servei les puntuacions
      entre 1 i 6.


      Finalment, no hem  d'oblidar les opinions
      expressades a través de queixes, reclamacions,
      suggeriments i agraïments. El 2019 hem rebut
      un total de 1.229 reclamacions. D'aquestes
      incidències, 1.111 corresponen a usuaris, 16 a
      empreses i 66 a autònoms, que han motivat la
      posada en marxa de 199 accions destinades a
      corregir les possibles deficiències detectades.

 80                            81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86