Page 80 - Memoria 2019
P. 80

Satisfacció global per servei           8,99 8,86              8,89      8,83 8,95 8,70
         8,38    8,64  8,52 8,69 8,61 8,52 8,52 8,62 8,33      8,48
                                                  2019
                                                  2018
                                                  2017
                                                  2016


          Urgències    C. professionals  C. comunes     Rehabilitació      Clíniques MC MUTUAL

      També vam avaluar la satisfacció en les nostres clíniques MC MUTUAL; per això sol·licitem l'opinió dels pacients
      que reben l'alta en els nostres centres hospitalaris. El 2019 han respost aquest qüestionari en paper 1.563
      pacients hospitalitzats, que han puntuat amb 9,11 sobre 10 l'atenció que els prestem durant l'hospitalització.

      Satisfacció global per servei


            9,00 9,00  9,06 9,16  9,05 9,24  9,07 9,22


                                         MC Copèrnic
                                         MC Londres
                                         Objectiu satisfacció clínica

             2016     2017     2018     2019
      Índex de recomanació / NPS a clínica

                  MC Copèrnic             MC Londres


           NPS    71,32 % 68,66 % 71,25 %     76,61 % 77,94 % 78,54 %  NPS
                75,19 % 74,36 % 75,69 %     78,84 % 81,68 % 81,19 %

                20,93 % 19,94 % 19,87 %
                                  18,93 % 14,58 % 16,15 %
                3,88 %  5,70 % 4,44 %      2,23 %  3,74 % 2,65 %
                2017   2018   2019       2017   2018   2019                              80
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85