Page 70 - Memoria 2019
P. 70

Publicació MC SALUT LABORAL               Ʀ Manual:

      MC SALUT LABORAL és la publicació de referència        ƨ Guia pràctica per a deixar de fumar
      en prevenció de riscos laborals d'MC MUTUAL
      des de l'any 2006. Una revista digital que té com
      a objectiu difondre tant el nostre coneixement
      preventiu com el d'experts del sector, i que
      compta amb més de 16.300 subscriptors. Al llarg
      del 2019 hem llançat 6 publicacions, que es poden
      consultar al nostre web.
                                  Ʀ Fullets i tríptics:

                                     ƨ Tríptic de recomanacions per al
                                    teletreball.
                                     ƨ Fullet informatiu sobre ototòxics.
      Codis de bones pràctiques en PRL
      La difusió de codis de bones pràctiques preventives
      com a complement de les mesures implantades
      que es presenten en aquesta memòria també
      l'hem feta posant a disposició de les empreses
      mutualistes i els treballadors autònoms materials
      diversos, com ara manuals, fullets, tríptics,
      cartells, campanyes sobre conducta preventiva
      responsable, i audiovisuals. Una extensa varietat
      de més de 350 codis accessibles des de la nostra
      pàgina web. Enguany hem inclòs 12 codis nous,
      amb temes com ara el teletreball o els ototòxics.

                              70
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75