Page 68 - Memoria 2019
P. 68

El 2006, després del naixement d'MC MUTUAL, vam   Com a novetat, enguany hem introduït el Premi
      continuar apostant per reconèixer els esforços    Especial de Seguretat Viària, que hem lliurat a
      efectuats en matèria de prevenció en clau   Aalto Bodegas y Viñedos, SL - Quintanilla de Arriba
      positiva, i vam donar una dimensió més gran a    (Valladolid).
      aquests guardons.
                                També hem reconegut amb un accèssit especial
      Enguany hem celebrat la XVIII edició del      les empreses següents:
      certamen, que ha comptat amb la participació de
      62 empreses, el 27 % més que en l'edició anterior.    Ʀ Exceltic, SL – Madrid.
      Les entitats premiades han estat:            Ʀ Fundació privada Hospital Asil de Granollers –
                                  Granollers (Barcelona).
        Ʀ Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA – Reus
       (Tarragona)                      Ʀ GTD Sistemes d'Informació, SAU – Barcelona.
        Ʀ Compañía Minera Río Tirón, SAU (CRIMIDESA)   Ʀ Labiana Pharmaceuticals, SLU – Corbera de
       - Burgos                       Llobregat (Barcelona).

        Ʀ Grupo SAMCA - Zaragoza               Ʀ Residencial Nogales XXI, SA – Madrid.
        Ʀ Majestic Hotel SPA, SL – Barcelona         Ʀ Teresa y José Plana empresa Plana, SL –
                                  Tarragona.
        Ʀ Panasonic España, sucursal de Panasonic
       Marketing Europe GMBH – Cornellà de          Ʀ Wamos air, SA – Madrid.
       Llobregat (Barcelona)                 Ʀ Y.K.K. España, SA – Campredó (Tortosa,
        Ʀ T-Systems ITC Iberia, SAU - Barcelona       Tarragona).

        Ʀ Werkhaus, SL Sdad. Comanditaria Simple -    En aquesta edició, el Premi Especial de la Direcció
       Barcelona                     General d'MC MUTUAL ha estat per a l'empresa
                                BCM Gestión de servicios, SL - Màlaga.
      A més, hem reconegut amb el Premi Especial de la
      Innovació en Prevenció de Riscos Laborals l'Institut
      Català de la Salut (Barcelona).


                              68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73