Page 62 - Memoria 2019
P. 62

SINISTRALITAT PER
                                TS/
                                               ACCIDENTS AMB
       DIRECCIÓ TERRITORIAL              ACCIDENT   TS/ POBLACIÓ   BAIXA / POBLACIÓ
                                       (‰)
                              + BAIXA ‰)
                                                 (‰)

       Catalunya Nord                  65,74      2,68        40,71


       Catalunya Sud                  68,50      2,34        34,22


       Castella-la Manxa                61,18      2,82        46,05

       Madrid                      61,43      1,84        29,93


       Astúries, Galícia, Castella i Lleó,
       Extremadura                   82,9      3,50        42,23


       Andalusia                    63,41      2,80        44,23


       Euskadi, CF Navarra, Aragó, Cantàbria      73,89      3,21        43,48


       Comunitat Valenciana, Múrcia, Illes       71,62      3,24        45,19
       Balears, Canàries


       TOTAL                      69,85      2,78        39,86


      La sinistralitat, és a dir, els accidents amb baixa per cada mil treballadors, oscil·la en un rang de 29 a 46 i, amb
      ella, l'activitat social per població i accidents. El nombre de casos socials per població varia entre 1,84 i 3,50
      casos socials per cada 1.000 treballadors.


      En relacionar els casos socials amb els accidents amb baixa s'observa que els casos socials poden arribar a
      variar de 61 a 73 per cada 1.000 accidents amb baixa, segons el territori.
                              62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67