Page 52 - Memoria 2019
P. 52

La taula següent mostra les intervencions      Intervencions             %
      quirúrgiques principals practicades enguany.      quirúrgiques més      2019   total
                                 freqüents practicades         IQ

      La reducció de fractures obertes representa     Reducció de fractura
      gairebé el 20% d'actuacions, i les artroscòpies de   oberta            485   16 %
      genoll/espatlla/canell representen el 10 %. Amb la
      resta de diagnòstics comentats a la taula següent,   Artroscòpia de genoll/    299   10 %
      es cobreix el 50 % del total de procediments  espatlla/canell
      quirúrgics practicats.                 Escissió de menisc de
                                 genoll            117    4 %

                                 Reparació manegot      117    4 %
                                 dels rotatoris

                                 Reparació lligaments     110    4 %
                                 creuats

                                 Alliberament túnel      86    3 %
                                 carpià
                                 Control del dolor       75    3 %
                                 (bloqueig NP)

      Activitat en consultes externes per especialitat (clíniques MC)

      Les consultes externes més freqüents es relacionen amb l'atenció traumatològica (10.858) i la rehabilitació
      (8.370). Les especialitats amb més reiteració són al cirurgia plàstica, la traumatologia, la psicologia i la
      rehabilitació.

      El conjunt d'especialitats ateses mostra creixements al voltant del 5 %, llevat la psiquiatria, que disminueix de
      manera substancial.       Especialitat                2018               2019


                        Visites     Ràtio     Visites      Ràtio

       Traumatologia           10.229      3,8      10.858       4,2
       Rehabilitació            7.943      2,7      8.370       2,8

       Anestèsia              2.206      -       1.852        -

       Psicologia             1.314      2,9      1.317       3,0
       Unitat del dolor          1.018      2,2      1.261       1,8

       Medicina interna           963      0,9       943        0,9

       Dermatologia             542      1,3       523        0,9

       Cirurgia plàstica          497      6,6       470        6,2
       Psiquiatria             575       -       159        1,2

       Neurologia              108       -       134        -


                              52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57