Page 51 - Memoria 2019
P. 51

Memòria 2019      Activitat rehabilitadora

      Sessions de rehabilitació

      Les nostres clíniques disposen de dues àrees de rehabilitació en què es tracten anualment més de 17.000
      pacients i es fan més de 29.000 sessions.
       Sessions de rehabilitació         2017         2018        2019
       Nre. per pacient hospitalitzat       14,8        15,4         15,6


       Nre. per pacient ambulatoris        41,9        42,2         41,3       Sessions per pacient            23,7        26,5         26      Biomecànica

      A més, com a part de l'activitat rehabilitadora es duen a terme proves per a l'anàlisi objectiva del comportament
      biomecànic del cos humà i la seva interacció amb l'entorn, aplicant metodologies i tecnologies pròpies
      per a l'estudi cinètic, cinemàtic i fisiològic del moviment i la postura. El 2019 s'han practicat 698 proves
      biomecàniques.


      Activitat quirúrgica
      Durant el 2019 s'han practicat més de 3.000 intervencions en les clíniques.
       Intervencions           Clínica MC Londres       Clínica MC Copèrnic
       quirúrgiques


                        2018      2019       2018      2019


       Hospitalàries           877       708      1.553      1.710


       Ambulatòries (CMA)         253       259       423       337

       TOTAL               1.130      967      1.976      2.047
       Programades            1.106      958      1.650      1.689


       Urgents              24        9       326       358

       TOTAL               1.130      967      1.976      2.047 50                            51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56