Page 41 - Memoria 2019
P. 41

Memòria 2019      Contingències professionals     Distribució dels accidents amb baixa, segons sector d'activitat
              4,4 %
                                  Agricultura i pesca        4,35 %
           11 %
                                  Indústria             16,27 %

         11,1 %                       Construcció            11,06 %
                                  Comerç              10,95 %
                                  Serveis              57,37 %
                     57,4 %
          16,3 %                      TOTAL              100,00 %     Distribució dels accidents de treball, segons lloc d'ocurrència              5,5 %
            5,5 %        14,23 %                       Al centre de treball habitual   74,71 %
                                  En un altre centre de treball   5,52 %
                                  En desplaçament          5,53 %
                     74,7 %          In itinere            14,23 %

                                  TOTAL              100,00 %
 40                            41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46