Page 39 - Memoria 2019
P. 39

Memòria 2019

      Prestacions      El 2019, la població protegida per MC MUTUAL
      ha crescut el 4,1 %, fins a atènyer la xifra  Composició de la població protegida
      d'1.452.940 persones. La mútua compta amb
      un total de 168.490 empreses associades.             1.452.940
                                      Total de la població
      Evolució població protegida                   protegida

                                      1.216.155
       2019              1.452.940           Treballadors i treballadores
                                      per compte d'altri
       2018              1.395.781
                                      236.785
       2017              1.331.910           Autònoms

               Distribució de les empreses associades per CA


      Andalusia ................................. 28.661 Castella - la Manxa ...........  3.810 Galícia .....................................  14.516
      Aragó ..................................  4.686 Castella-Lleó ......................  6.203 Madrid .................................. 14.358
      Astúries .................................  3.154 Catalunya ............................ 44.550 Múrcia ..................................  4.509
      Balears ................................  2.426 Comunitat Valenciana ..........  14.832 Navarra .................................  2.065
      Canàries ....................................  2.807 Euskadi .................................... 10.011 La Rioja .....................................  1.974
      Cantàbria .................................  3.253 Extremadura ..........................  6.675
 38                            39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44