Page 33 - Memoria 2019
P. 33

Memòria 2019


      També disposem d'un codi ètic que s'ha compartit
      amb els nostres grups d'interès i els col·lectius amb
      què ens sentim vinculats, i en què es detallen
      les bones pràctiques que deriven d'aquest
      compromís.

      Qualsevol persona que vulgui conèixer els criteris
      ètics d'MC MUTUAL pot consultar aquest codi al
      nostre web corporatiu: https://www.mc-mutual.es/
      ca/web/mc-mutual> Qui som > Codi Ètic

      El 2019 s'ha elaborat un pla de comunicació per a
      reforçar la presència del Comitè en l'organització,
      després d'haver fet una enquesta prèvia a tota
      la plantilla per a avaluar els coneixements que té
      sobre aquest òrgan.


      Entre les accions dutes a terme per assolir l'objectiu
      de dotar de més presència aquest òrgan, destaca
      el fet d'haver donat més protagonisme a l'espai
      dedicat al Comitè al Portal de l'Empleat. En
      aquest sentit, s'ha creat un bàner al portal de la
      pàgina web amb un accés directe a l'espai, i s'han
      redefinit i ampliat els continguts, que consisteixen
      en documents en què es recullen els dilemes que
      envien els empleats i la resolució aportada pel      "El nostre codi ètic està disponible
      Comitè, píndoles formatives (sessions enregistrades
      que el president del comitè imparteix a la resta    per a qualsevol persona interessada
      de membres) i documents monogràfics. Enguany              a www.mc-mutual.com".
      s'ha elaborat el document “Cap a una cultura de
      transparència”, amb què la mútua presenta un
      conjunt de consideracions per a aprofundir en la
      implementació de la cultura de la transparència
      en l'organització, per a enfortir els elements
      valuosos que ja té la mateixa organització i per a
      identificar àmbits d'estudi futurs.


 32                            33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38