Page 3 - Memoria 2019
P. 3

Memòria 2019


           Índex           Carta del president ............................................................................4

           Entrevista al director general ............................................................6

           Presentació .......................................................................................10

           Govern corporatiu i integritat ........................................................18


           Compromesos amb els nostres mutualistes ..................................38

           Compromesos amb els nostres empleats .....................................82

           Compromesos amb la sostenibilitat ..............................................96

           Gestió econòmica per a la generació de valor .......................110


           Sobre aquest informe ....................................................................116

           Annexos ..........................................................................................118                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8