Page 27 - Memoria 2019
P. 27

Memòria 2019

      Associacions i aliances


      A MC MUTUAL col·laborem amb entitats relacionades  Mutua Universal i MAC per ampliar la nostra cobertura
      amb l'àmbit de l'educació o la prevenció de riscos  geogràfica i millorar els nostres serveis en una desena
      laborals i contribuïm així a conscienciar la societat  de localitats, i col·laborar així en la construcció d'un
      sobre la importància de millorar la salut laboral, el  sector més eficient. Un objectiu que també vam
      benestar en el treball i la prevenció d'accidents.  assolir amb “+compromís, aliança de mútues”, acord
                                que mantenim amb Asepeyo i Fraternidad-Muprespa
      Gràcies als acords que mantenim amb universitats,  que ens permet de retallar distàncies entre la nostra
      escoles universitàries, fundacions, associacions població protegida i els nostres centres i oferir una
      i col·legis professionals de l'àmbit de la salut,  assistència sanitària de més qualitat.
      desenvolupem activitats científiques, tècniques,
      culturals i acadèmiques que reverteixen en beneficis
      per als nostres usuaris. En aquesta línia, el 2019 vam
      signar un conveni amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i
      Infermers de Barcelona (COIB) gràcies al qual podem
      accedir a consells de salut acreditats i traslladar-los a
      la nostra població protegida.


      A més, formem part d'organitzacions com l'Associació
      de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties
      Professionals (AMAT).


      Pel que fa a les aliances de 2019, destaquen els
      acords amb Asepeyo, Ibermutuamur, Activa Mutua, 26                            27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32