Page 23 - Memoria 2019
P. 23

Memòria 2019

      Òrgans de consulta

      Junta Consultiva


      A MC MUTUAL comptem amb aquest òrgan de
      participació i consulta per a millorar la qualitat
      dels nostres serveis. Aquesta junta està constituïda
      per representants de les empreses associades i la
      regula la Junta Directiva.

      A les reunions de la Junta Consultiva, el grup
      d'empresaris i empresàries participants col·labora
      amb la Direcció, debatent de forma constructiva
      la manera de millorar els serveis que presta la
      mútua.

      Els membres no perceben cap retribució per la
      seva gestió.      Sra. DOLORES ABRIL GUERRERO             Sr. JOSEP MARIA FELIU VILASECA
      ABRIL GUERRERO ASESORES, SL             RACC
      Sr. LLUÍS ÁLVAREZ TORNER               Sra. MARTA GARCÍA GARRIGA
      EMTE SERVICE                     GRUPO UNO CTC
      Sr. RICARDO BACCHINI                 Sra. MARÍA EUGENIA GARCÍA GONZÁLEZ
      VOLSKSWAGEN AUDI ESPANYA, SA             THE BOSTON CONSULTING GROUP, SL

      Sr. MIGUEL BLANCA DIESTE               Sra. MÓNICA GARCÍA INGELMO
      T-SYSTEMS ITC IBERIA                 ORANGE ESPAGNE, SAU
      Sr. FERNANDO BORRÁS CORREA              Sr. FERNANDO GIL BARCELÓ
      CODEACTIVOS, SA                   LIMPIEZAS BARCINO, SA
      Sr. ANTONIO CAMMANY DORR               Sr. FERRAN GONZALVO MARTÍ
      EPISER, SLU                     AGRUPACIÓ MÚTUA
      Sr. BERNARDO CASP SANZ                Sr. JOSÉ HINOJOSA MARTÍN
      DRUNI, SA                      FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA

      Sr. CARLOS CHAVARRÍA ORTIZ              Sr. JORGE JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ
      UNIVERSITAT D'OSUNA                 CAJA RURAL DE GRANADA
      Sr. JUAN CARLOS COMA                 Sr. MIQUEL JORDÀ COSTA
      ATOS ORIGIN, SA                   EUROFIRMS ETT
      Sra. MAR CONTRERAS LUZÓN - MADRID          Sr. ENRIQUE JUAN PASCUAL
      FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA, SA         AUTOCARES RICO, SA

      Sr. ÓSCAR CORTIJO PERIS               Sr. XAVIER LÓPEZ LUJÁN
      FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU        FUNDACIÓ ASCAMM
      Sr. FRANCISCO CRUZ LÓPEZ               Sr. PERE LÓPEZ MIRAS
      BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, SL             AGORA, SA
      Sr. JUAN MANUEL CRUZ PALACIOS            Sr. ANTONIO LLORENS TUBAU
      ACCIONA                       SERUNION
      Sr. CARLOS ESCUDERO RAYA               Sr. HILARIO LLORENTE BUEDO
      ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y         INTEREMPLEO, ETT, SL
      GESTIÓN DE JAÉN
                                Sr. ANTONIO MARÍN MARÍN
      Sr. JUAN MANUEL ESTEBAN SAUDINÓS           EMB ASESORES, SL
      SOLDENE, SA


 22                            23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28