Page 17 - Memoria 2019
P. 17

Memòria 2019      L'equip d'MC:


        Prova pilot de teletreball
        Hi han participat 110 persones (de Central i de Zones). La mitjana de satisfacció dels participants ha
        estat de 9,54 sobre 10, i la dels responsables directes de 8,80 sobre 10. Atès l'èxit de la prova pilot, el
        Comitè Executiu ha decidit de donar continuïtat al teletreball el 2020.
        Projecte KOSMO
        Les accions solidàries més destacades han estat les anomenades “planetes”, amb els resultats
        següents: Planeta Recollida d'aliments (més de 9.000 kg d'aliments), Planeta AECC (4.249,13 €), Planeta
        Teaming (9.097 €), Planeta Donació de sang (43 donacions), Planeta Recollida de joguines (69 centres
        participants i 19 empreses mutualistes), Planeta Taps solidaris (910 kg).


 16                            17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22