Page 145 - Memoria 2019
P. 145

Memòria 2019

               Informació sobre l'acompliment de gestió i
      Estàndard GRI                           Pàgines o enllaços  Omissions
               indicadors

      Temes materials


      Categoria: Economia


      Acompliment econòmic

      GRI 103:           Explicació del tema material i la seva
      Enfocament de  103-1     cobertura              111
      gestió 2016
                     Enfocament de gestió i els seus   111 Annex 8:
              103-2
                     components             Certificacions
                                       111 Annex 8:
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió
                                       Certificacions
      GRI 201:    201-1     Valor econòmic directe generat i distribuït 119-133 Annex 1
      Acompliment
      econòmic 2016                           No s'han produït riscos/
              201-2     Implicacions financeres i altres riscos i  oportunitats amb
                     oportunitats derivats del canvi climàtic
                                       implicacions financeres
                     Obligacions del pla de beneficis definits i
              201-3                       92
                     altres plans de jubilació

                                       No es compta perquè
                                       no és una assistència
              201-4     Assistència financera rebuda del govern
                                       financera; només en
                                       gestionem els recursos.
      Anticorrupció


      GRI 103:    103-1     Explicació del tema material i la seva  30-36
      Enfocament de         cobertura
      gestió 2016
              103-2     Enfocament de gestió i els seus   30-36
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 30

      GRI 205:           Operacions avaluades per a riscos
      Anticorrupció  205-1     relacionats amb la corrupció    35
      2016
                                       35-36 Amb els
                     Comunicació i formació sobre polítiques i  proveïdors es recull
              205-2
                     procediments anticorrupció     en la informació
                                       contractual
                     Casos de corrupció confirmats i mesures  No n'hi ha hagut cap
              205-3
                     preses               cas
      Categoria: Medi ambient

      Materials

      GRI 103:
      Enfocament de  103-1     Explicació del tema material i la seva  104-108
                     cobertura
      gestió 2016


 144                            145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150