Page 141 - Memoria 2019
P. 141

Memòria 2019
      GRI 102:                             Plantilla
      Continguts                            estable  1813
      generals 2016                           Zona A  749
                                       Zona B  466
                                       Central  380
                                       Clínica  218
                                       Plantilla  99
                                       temporal
                                       Zona A  47
                                       Zona B  20
                                       Central  21
                                       Clínica  11
                                       (Central inclou les 4 àrees:
                                       Interna; Persones, RSE i Comuni-
              102-8     Informació sobre professionals i altres  cació; Planificació estratègica; i
              (continuació) treballadors i treballadores    Prestació sanitària i econòmica
                                       Clínica inclou: Clínica Copèrnic,
                                       Londres i Madrid
                                       Zona A i zona B inclouen els
                                       centres assistencials distribuïts
                                       per tot el territori estatal)


                                       Personal per jornada
                                       Jornada
                                       completa 1338
                                       Homes   437
                                       Dones   901
                                       Jornada  574
                                       parcial
                                       Homes   175
                                       Dones   399


                                       97-100 Inclou principalment
                                       proveïdors sanitaris, material
              102-9     Cadena de subministrament     d'oficina, material sanitari.
                                       Tots els proveïdors pertanyen
                                       al territori nacional

                     Canvis significatius en l'organització i en la No hi ha hagut canvis
              102-10
                     cadena de subministrament     significatius
              102-11     Principi o enfocament de precaució 30–37, 136–137
                                       Charter de la diversitat
              102-12     Iniciatives externes        Pacte mundial
                                       Declaració de Luxemburg

              102-13     Afiliació a associacions      27-29
              ESTRATÈGIA


              102-14     Declaració d'alts executius responsables  4-5, 6-9
                     de la presa de decisions
              102-15     Impactes, riscos i oportunitats principals 4-5, 6-9
 Total de la
 plantilla a  1912    ÈTICA I INTEGRITAT
 31/12/2019
 Plantilla estable  1813         Valors, principis, estàndards i normes de
 (fixos, temp. i JP)    102-16     conducta              12-13, 30-37
 Plantilla
 temporal (subst.  99
 i event.)


 140                            141
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146