Page 140 - Memoria 2019
P. 140

Annex 6. Índex GRI


      La taula que mostrem a continuació resumeix els continguts generals i específics de la Global Reporting
      Initiative (GRI).


       Estàndard    Informació sobre l'acompliment de gestió i    Pàgines o enllaços  Omissions
         GRI     indicadors


      GRI 101: Fonaments 2016      Continguts generals bàsics


      GRI 102:    PERFIL DE L'ORGANITZACIÓ
      Continguts
      generals 2016 102-1     Nom de l'organització       11

              102-2     Activitats, productes i serveis  12, 38, 53
                                       La seu central està
                                       ubicada a l'Av. Josep
              102-3     Ubicació de la seu         Tarradellas, 14-18
                                       Barcelona 08029
              102-4     Ubicació de les operacions     11-12, 117

              102-5     Propietat i forma jurídica     11

              102-6     Mercats servits          11, 38-53, 97-100

              102-7     Mida de l'organització       11, 38-53, 83-84

                                       83-84
                                       Persones  1.749
                                       fixes*  empleats
                                       Homes  565 - 32,30 %
                                            1.184 -
                                       Dones
                                            67,70 %
                                       Plantilla  1.813
                                       estable* empleats
                                       Homes   593 - 32,71 %
                                            1.220 -
                                       Dones
                                            67,29 %
                     Informació sobre professionals i altres
              102-8                       * "Persones fixes" inclou
                     treballadors i treballadores    les que tenen contracte
                                       indefinit.
                                       * "Plantilla estable" inclou
                                       persones amb contracte
                                       indefinit, jubilats i persones
                                       amb contractes temporals.

                                       Total de la
                                       plantilla a  1912
                                       31/12/2019
                                       Plantilla estable  1813
                                       (fixos, temp. i JP)
                                       Plantilla
                                       temporal (subst.  99
                                       i event.)


                              140
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145