Page 109 - Memoria 2019
P. 109

Memòria 2019

      Compromesos amb una

      comunicació transparent

      Per a nosaltres, comunicar és explicar als nostres  Xarxes socials
      grups d'interès, de manera fluida, honesta,   Per a difondre informació corporativa i recursos
      bidireccional i participativa, qui som i què fem,  d'utilitat, donar a conèixer els productes i serveis
      el com i el perquè. Una comunicació que ha      que oferim i comunicar-nos amb la nostra població
      d'integrar, a parts iguals, la transmissió d'informació  protegida de manera directa, el 2019 hem
      i la pràctica de l'escolta activa.
                                incrementat la nostra activitat a les xarxes socials
      Hem donat compte en apartats anteriors        pels canals en què estem presents: Facebook,
      d'aquest document de com ens comuniquem       Linkedin, Twitter i YouTube.
      específicament amb mutualistes i amb el nostre
                                A més, comptem amb un equip de més de 40
      equip humà. Pel que fa a la comunicació amb
                                persones que exerceixen de gestors de comunitats
      el conjunt dels nostres grups d'interès –inclosa
                                de suport i amplifiquen la nostra presència a les
      la societat en general–, ho fem principalment
                                xarxes socials, principalment a nivell local.
      per dos canals: les xarxes socials i els mitjans de
      comunicació.                     Relació amb els mitjans de comunicació


       Nre. de seguidors a les            2018               2019
       xarxes socials


       LinkedIn (seguidors)             6.287              7.602


       Twitter (seguidors)              2.337              2.821


       Facebook (M'agrada)              1.324              1.510

       YouTube (subscriptors)            1.275              1.816      Traslladar als mitjans de comunicació informació
      que pot resultar d'interès per a l'opinió pública   "La comunicació ha d'integrar, a parts
      és una mostra més de la nostra voluntat de       iguals, la transmissió d'informació i
      transparència. Per això, difonem la màxima
      informació sobre el nostre desenvolupament en         la pràctica de l'escolta activa."
      mitjans nacionals, provincials i locals, i també en
      premsa especialitzada en temes de prevenció
      de riscos laborals i salut. I ho fem mitjançant
      l'enviament de notes de premsa, articles d'opinió i
      la gestió d'entrevistes. El 2019 vam enviar 67 notes
      informatives als mitjans de comunicació, que han
      generat 51 impactes. A més, publiquem 14 articles
      relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
      Totes les notes de premsa d'MC MUTUAL es poden
      consultar a la Sala de premsa del web corporatiu. 108                            109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114