Page 104 - Memoria 2019
P. 104

Compromesos amb el medi ambient


      Fruit del compromís amb la conservació del medi ambient i la gestió responsable dels recursos, a MC MUTUAL
      ens esforcem per minimitzar l'impacte ambiental que genera la nostra activitat. Vam comunicar aquest
      compromís en la nostra primera memòria de sostenibilitat el 2006.

      S'han fet auditories i, gràcies al pla existent, s'estan calculant les ràtios d'eficiència energètica per metre
      quadrat de cada centre.


      Eficiència energètica
      El consum energètic és un dels punts prioritaris de  energètica dels nostres centres i aconseguir un
      la nostra gestió ambiental, atès que ha augmentat  subministrament d'energia segur, sostenible i
      en els darrers anys, d'acord amb el volum de la   competitiu.
      nostra activitat.
                                Els principals consums que realitzem a MC MUTUAL
      Per aquest motiu, treballem per millorar l'eficiència  són d'energia elèctrica, de gas natural i d'aigua.


          Tipus d'energia     Consum anual 2018      Consum anual 2019                         7,720 GWh          7,537 GWh
          Electricitat
                         27.792 GJ          27.133 GJ


                         0,466 GWh          0,420 GWh
          Gas natural
                          1.678 GJ          1.512 GJ          Total             29.470 GJ          28.246 GJ      Cal destacar que les mesures de control i reducció  A MC MUTUAL apliquem, des de 2011, la nostra
      de consum d'energia que hem posat en marxa han    política d'estalvi energètic, amb la qual adoptem
      aconseguit reduir la intensitat energètica global  diferents mesures d'eficiència energètica per a
      de la nostra organització, que és un indicador que  reduir consums.
      mesura el consum per metre quadrat:            Quadre d'intensitat energètica

                          2018     2019     Variació 2018-19            Total (kWh/m2)       99,3     101,1        0,8 %
                              104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109