Page 102 - Memoria 2019
P. 102

Ʀ Planeta Donació de Sang. Des del 2009    Les paneretes solidàries de la
       organitzem campanyes de donació de sang      Fundació Portolà
       en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits
       de Barcelona. El 2019 hem assolit 43 donacions.  És una tradició a MC MUTUAL obsequiar als
       El total des del 2015 és de 326 donacions.    empleats i empleades que acaben de tenir un
                                nadó amb una panereta. El 2019 hem comprat 37
        Ʀ Planeta Recollida de Joguines. Una de
       les iniciatives de més acceptació, i que el  bolquers a la Fundació Privada Gaspar de Portolà,
       2019 ha complert la novena edició amb 62     un Centre Especial de Treball (CET) que facilita
       centres participants (més del 50% de total).  la integració social i laboral de persones amb
       Cada centre tria l'entitat a la qual lliura les  discapacitat intel·lectual. Amb això contribuïm
       joguines. També hi van participar 19 empreses   perquè tinguin llocs de treball dignes i remunerats,
       mutualistes.                   formació professional i suport social i familiar. El
                                80 % de la plantilla està formada per persones
        Ʀ Planeta Taps Solidaris. Una iniciativa sorgida el  amb discapacitat intel·lectual.
       2015, i amb la qual han aconseguit recollir més
       de 4 tones de taps de plàstic (aproximadament
       una tona per any). Enguany s'han recollit 910 kg      “Una de les iniciatives solidàries
       de taps, que s'han tornat a lliurar a l'associació
       ANDA, d'Almeria, dedicada a impartir teràpies          amb més participació és la
       i activitats a nens i nenes amb discapacitat      campanya de recollida d'aliments;
       física, intel·lectual o sensorial.           enguany s'hi han sumat 69 centres
                                     de la mútua, més de la meitat”.


                              102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107