Memòria Català 2017

PORTADA 1
ÍNDEX 2
CARTA DEL PRESIDENT 4
CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 6
MC MUTUAL, MÉS QUE UNA MÚTUA 8
QUI SOM 8
SOM LA MÚTUA NÚMERO 1 8
LES NOSTRES FUNCIONS PRINCIPALS 8
UNA ÀMPLIA XARXA PER ESTAR SEMPRE A PROP 10
2017 D'UN COP D'ULL 10
RENDIMENT 2017 18
EL CONTEXT ECONÒMIC I LABORAL DEL 2017 18
LES EMPRESES I ELS TREBALLADORS PROTEGITS 20
CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS 22
PROTECCIÓ ECONÒMICA 26
CONTINGÈNCIES COMUNES 28
PROTECCIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 30
ACTIVITAT SANITÀRIA I SOCIAL 30
ACTUACIONS DESTACADES EN QUALITAT SANITÀRIA 36
ACTIVITAT SOCIAL 38
DONEM SUPORT A LA RECERCA I LA GENERACIÓ DE CONEIXEMENT 44
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 48
COL·LABORACIONS AMB ASSOCIACIONS I ALIANCES ESTRATÈGIQUES 56
GOVERN CORPORATIU I INTEGRITAT 58
POLÍTICA CORPORATIVA 58
LA NOSTRA MISSIÓ 58
LA NOSTRA VISIÓ 58
ELS NOSTRES VALORS 58
LES LÍNIES DEL NOSTRE PLA ESTRATÈGIC 2015-2018 60
ÒRGANS DE GOVERN I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 60
JUNTA GENERAL 60
JUNTA DIRECTIVA 60
DIRECCIÓ GENERAL 62
COMISSIÓ PERMANENT 62
COMISSIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS 64
COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT 64
JUNTA CONSULTIVA 66
ESTRUCTURA OPERATIVA I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 68
COMPLIMENT LEGISLATIU 70
ÈTICA I COMPLIMENT 74
GESTIÓ TRANSPARENT 76
PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS 76
GARANTIA DE COMPLIMENT NORMATIU (COMPLIANCE) 78
COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT 80
IDENTIFICACIÓ DELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS 80
AIXÍ ENS RELACIONEM AMB ELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS 82
UNA BONA COMUNICACIÓ ÉS CLAU 82
DIVULGUEM LA PREVENCIÓ 88
GESTIÓ RESPONSABLE DE LA NOSTRA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 88
ANÀLISI DE MATERIALITAT 92
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 96
QUALITAT I COMPROMÍS AMB ELS CLIENTS 98
ESCOLTEM ELS NOSTRES CLIENTS 98
PLA ESTRATÈGIC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 102
APOSTA PER L’EXCEL·LÈNCIA I LA QUALITAT 104
LA QUALITAT SANITÀRIA ÉS PRIORITÀRIA 104
CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 108
EXCEL·LÈNCIA AMB EL NOSTRE EQUIP HUMÀ 110
EL NOSTRE CAPITAL HUMÀ 110
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 114
UN ENTORN SEGUR, IGUALITARI I EQUITATIU 116
SEGURETAT I SALUT, ASPECTES ESSENCIALS PER AL NOSTRE EQUIP HUMÀ 120
CONSTRUINT PONTS AMB LA SOCIETAT 124
PROJECTE KOSMO: SOLIDARITAT EN COMÚ 124
INVERSIÓ RESPONSABLE 126
COMPROMESOS AMB LA CURA DEL MEDI AMBIENT 128
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 128
GESTIÓ SOSTENIBLE I RESPONSABLE DELS MATERIALS I RESIDUS 130
GESTIÓ ECONÒMICA PER GENERAR VALOR 136
RESULTATS DE L’EXERCICI 138
ANÀLISI FINANCERA DE L’EXERCICI 140
COMPTE DEL RESULTAT 140
PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL 140
PATRIMONI PRIVATIU 142
PATRIMONI INTEGRAT 142
BALANÇ 144
PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL 144
PATRIMONI PRIVATIU 148
PATRIMONI INTEGRAT 152
SOBRE AQUEST INFORME 156
ÍNDEX DE CONTINGUTS GRI 158
ADHESIÓ AL PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES 166
INFORME DEL PROGRÉS DELS 10 PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL 166
ANNEX 1. CERTIFICACIONS 168
CERTIFICAT EMPRESA SALUDABLE 168
EFQM 168
ISO ATENCIÓ SANITÀRIA CLÍNIQUES MC MUTUAL 170
SISTEMA GESTIÓ DE RISCOS 170
ISO PREVENCIÓ 9001:2008 172
Q SOSTENIBLE 172
CERTIFICAT GRI 174
ANNEX 2. ESTRUCTURA PROVINCIAL 176
RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=