Memòria Català 2017

o o La nostra voluntat és informar, orientar i assessorar de manera propera, proactiva i transparent per donar una resposta integral als requeriments dels nostres usuaris, especialment aquells identificats com de llarg recorregut, a través d’un seguiment proactiu i una atenció personalitzada i de qualitat. o o Assessorem en matèria de prevenció de riscos laborals i de salut laboral. Assessors o o Oferim assessorament, informació, formació i documentació, i també els facilitem els tràmits administratius per als seus clients. Partners i proveïdors o o A través de comissions i grups de treball, compartim coneixement amb les empreses del nostre sector i, a més, duem terme conjuntament activitats científiques i divulgatives. o o Com a partners estratègics, destaquem els membres de la Corporació RAMA en què estem integrats (Ibermutuamur, Cesma, Unión de Mutuas, Mutualia, Mutua Gallega, MAC) i amb què hem subscrit acords d’assistència sanitària i de compartició d’espais. També hem subscrit convenis de col·laboració per a l’assistència sanitària amb altres mútues (Asepeyo, Fraternitat i Mutua Balear). El 2017, es van signar acords de col·laboració amb Mutua Montañesa i amb MAZ. o o A més, a MC MUTUAL disposem de diferents partners amb els quals compartim coneixements, per tal de promoure la docència, la recerca i les millors pràctiques en qualsevol dels nostres àmbits d’actuació: l’aplicació del dret en Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i l’assistència i qualitat sanitària. o o Així mateix, a MC MUTUAL ens regim per la Llei de contractació del sector públic (Llei 30/2007, de 30 d’octubre). Els proveïdors d’assistència sanitària són els més rellevants per a la nostra organització. Des del punt de vista de l’assistència sanitària, considerem proveïdors estratègics aquells que mobilitzen una gran quantitat d’activitat i que tenen una localització clau per a la cobertura de l’assistènciaodisposen d’altaespecialització tècnica i tecnològica. Els proveïdors que requereixen una menció especial i amb els quals hem subscrit acords de col·laboració en l’àmbit hospitalari són: Asepeyo (Clínica 91 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=