Memòria Català 2017

o o Ángel Luis Martínez Riosalido, director de la Divisió Econòmica Financera. o o Antoni Salinas Francisco, director de la Divisió de Persones. o o Jaume Zamora Puerto, capdel Departament d’Auditoria Interna. o o Josep Ma. Fusté Bardaji, director de la Divisió de Planificació i Control. o o Susana Ortega Sánchez, cap de Servei de Gestió de la Qualitat, de la Divisió d’Organització i Serveis Administratiu, que exerceix les funcions de tècnic de suport del Comitè. A l’exercici 2017, el Comitè de Compliment Normatiu no ha traslladat al CPRP cap consulta o denúncia que considerés que podria tenir rellevància penal. Així mateix, el 2017, i en el marc del PPRP, hem dut a terme diverses accions formatives de riscos penals, tant presencials com en línia, a tot el personal de la mútua. Destaquem les més importants: o o Curs en línia "Responsable, sí; responsable penal, no", per donar a conèixer internament el Programa de Prevenció de Riscos Penals i conscienciar dels riscos que es deriven de la nostra activitat. El 85 % del nostre equip humà (que ascendeix fins al 90 % si considerem el nostre personal fix) ha fet aquest curs, de manera que és el curs que ha acabat un percentatge més alt d’empleats. o o Formació específica per als membres de la Junta Directiva en què es van analitzar totes les responsabilitats en què podien incórrer en l’exercici de la seva activitat, especialment les responsabilitats penals. o o Formació específica per als membres del CPRP: h h "Norma UNE 19601:2017, Sistemes de gestió de Compliance penal" h h "La responsabilitat personal d’administradors i alts càrrecs de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social" h h Curs Corporate Compliance de 40 hores impartit per l’ESADE Law School. h h "Programes de Compliance". En definitiva, a MC MUTUAL desenvolupem les nostres activitats d’acord amb la legislació vigent en tots els nostres àmbits d’actuació, cosa que ens permet garantir el compliment i la prevenció de delictes, inclosos els de corrupció. En aquest sentit, com a entitat socialment responsable, tenim un compromís polític contra la corrupció en totes les seves formes, que es reflecteix en les bones pràctiques del nostre Codi Ètic i en els compromisos adquirits en ser signants del Pacte Mundial de les Nacions Unides i dels seus principis mediambientals, laborals, de drets humans i de no corrupció. GARANTIA DE COMPLIMENT NORMATIU (COMPLIANCE) AMCMUTUAL volemassegurar el compliment normatiu i l’ètica empresarial mitjançant l’anàlisi i l’avaluació de riscos, l’establiment de controls interns i les auditories. 78

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=