Memòria Català 2017

PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS En el marc de les polítiques de Compliment Normatiu d’MC MUTUAL, i d’acord amb els principis ètics integrats per la nostra entitat en aplicació dels deu principis del Pacte Mundial de l’Organització de les Nacions Unides i el nostre Codi Ètic, el 2015 la Junta Directiva va aprovar el Programa de Prevenció de Riscos Penals (PPRP) de l’entitat, que continua vigent el 2017. Aquest programa té l’objectiu de constituir un model de gestió i organització per prevenir delictes, i inclou la identificació d’activitats amb riscos penals, un reglament de prevenció de riscos penals, un catàleg de conductes prohibides, un model de gestió de recursos financers adequat, previsions formatives i un sistema disciplinari que sanciona adequadament l’incompliment de les mesures incloses al model organitzatiu. D’altra banda, el PPRP és un element clau per reforçar la nostra cultura de l’Ètica i de la Responsabilitat Social Corporativa, tant a nivell empresarial com individual. El PPRP culmina l’adaptació de la nostra entitat a les previsions relatives a la responsabilitat penal de les persones jurídiques introduïdes mitjançant la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, la Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre, i la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març. Per primera vegada en l’ordenament jurídic espanyol, aquestes reformes introdueixen la responsabilitat penal de la persona jurídica, a la qual es pot exigir, independentment que s’hagi pogut identificar o individualitzar la persona física autora o executora de les conductes presumptament il·lícites. Cal destacar que aquest programa no es limita a prevenir els riscos que puguin donar lloc a una responsabilitat penal d’una persona jurídica (responsabilitat de la qual estan exemptes aquelles entitats que exerceixin potestats públiques administratives), sinó que abasta altres tipus delictius que es puguin cometre en el si de la nostra mútua i que, sens dubte, afectarien altres béns protegits: l’ètica empresarial, la responsabilitat social corporativa, la reputació empresarial, així com altres responsabilitats econòmiques o administratives eventuals. Per a la supervisió, verificació i actualització periòdica del funcionament i compliment del nostre model de prevenció de riscos penals, així com la tramitació de les denúncies en aquesta matèria, disposem d’un Comitè de Prevenció de Riscos Penals (CPRP), amb poders autònoms d’iniciativa i control, i d’un canal intern de comunicació i denúncia en matèria de riscos penals. El 2017, el comitè ha estat format pels membres següents: o o Juan Ignacio Aguirre González, director de la Divisió de Serveis Jurídics, que desenvolupa les funcions de coordinació del Comitè. 77 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=