Memòria Català 2017

GESTIÓ TRANSPARENT Com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social, a MC MUTUAL tenim la responsabilitat de gestionar amb transparència i eficiència els recursos públics de l’administració. Per això, els nostres comptes anuals són auditats cada any per la Intervenció General de la Seguretat Social i, a més, internament disposem dels següents mecanismes de control que reforcen i garanteixen la nostra gestió responsable: o o Centralització de les compres o o Política de seguretat de la gestió de la informació sanitària (consentiments informats, informació a pacients, etc.) o o Comissió de farmàcia que gestiona medicaments i productes sanitaris o o Servei de prevenció propi o o Comitè de Política de Seguretat i Comitè Operatiu de Seguretat per assegurar la protecció de les dades personals o o Departament d’auditoria interna que supervisa tots els procediments de gestió o o Comissió d’Igualtat o o Comitè d’Ètica o o Comitè de Transparència per donar resposta a la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern o o Comitès de Seguretat i Salut o o Comitè de Riscos Penals o o Comitè de compliment normatiu ( Compliance Office ), liderada pel compliance officer o o Mapa de riscos penals (que inclou delictes per corrupció) Totes aquestes mesures responen al desè principi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que "les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn". Seguint aquesta premissa de transparència, a MC MUTUAL fem auditories legals del nostre sistema de gestió de la prevenció cada dos anys. L’any 2015, l’auditoria que va fer l’entitat externa AUDISAFETY va atorgar la consideració d’eficàcia molt alta a la implantació i adequació del sistema de gestió de la prevenció a l’entitat. A l’exercici actual de 2017, l’empresa AENOR ens va fer l’auditoria legal del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals (PRL) que tenim implantat a MC MUTUAL i que, segons la normativa vigent, és obligatòria cada dos anys. A més, coincidint amb aquesta auditoria es va dur a terme la primera revisió de la certificació d’Empresa Saludable que va donar continuïtat al que es va assolir el 2016. El resultat és que les dues s’han superat amb èxit, gràcies a l’esforç d’un gran nombre d’integrants de l’organització. 76

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=