Memòria Català 2017

76,34 % del total d’empreses mutualistes. La recuperació econòmica del nostre país, sens dubte, ha permès acréixer els ingressos per cotitzacions socials, en augmentar el nombre de persones protegides per la nostra entitat. Per això, la gestió de la Seguretat Social també ha obtingut un resultat positiu al tancament de l’exercici 2017, i s’ha arribat a la xifra de 63.199.764 euros, que suposa una rendibilitat del 7,13 %. Aquest import s’ha destinat a la dotació de reserves, al Fons de Contingències Professionals i al Fons de Reserva de la Seguretat Social. Durant el 2017, hem conservat la tradicional solidesa financera d’MC MUTUAL i hem mantingut un nivell d’endeutament molt baix. D’altra banda, el context econòmic favorable també ha fet que incrementi l’absentisme laboral registrat el 2017, la qual cosa, sumada a l’augment de població protegida en les contingències comunes, ha fet que el percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre les quotes meritades en contingències comunes hagi ascendit fins al 99,46 %. En aquest sentit, des d’MCMUTUAL ajudem les nostres empreses mutualistes a reduir l’absentisme per mitjà d’eines i recursos disponibles al nostre web corporatiu. Combatre l’increment de la sinistralitat és un altre dels aspectes en què plantegem un assessorament innovador i dinàmic que permet estalviar força en costos laborals, com el Pla d’Acció per a Empreses amb Especial Sinistralitat (PAEES), el Projecte INFO o les nostres formacions en línia en Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Aquests només són petits exemples dels nombrosos serveis i productes de qualitat que oferim, tant als treballadors com a les nostres empreses associades. I, per acabar, vull destacar la tasca immensa que desenvolupa el nostre equip humà, format per 1.868 persones al final de l’exercici 2017. És l’actiu més valuós i essencial per al creixement de la nostra entitat i el desenvolupament de la nostra activitat. Aquest equip és el que fa possible la missió d’MC MUTUAL, atenent dia rere dia la nostra població protegida, preocupant-se per la seva salut laboral i per oferir una atenció de qualitat i una assistència sanitària i humana excel·lent. Eduardo Vidal Director general d’MC MUTUAL 7 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=