Memòria Català 2017

COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT Aquesta comissió, formada per deu persones, és l’òrgan de participació dels empresaris i treballadors per al control i seguiment de la col·laboració de la mútua amb la Seguretat Social. La meitat dels membres són representants dels treballadors protegits per l’entitat a través de les organitzacions sindicals nacionals més representatives i, l’altra meitat, representants dels empresaris associats a MCMUTUAL elegits a través de les organitzacions empresarials de més representativitat. El president de la Comissió de Control i Seguiment és el mateix que el de la Junta Directiva, i el seu secretari és el director gerent, que té veu però no vot. Els membres d’aquest òrgan de participació no perceben cap retribució per la seva gestió, independentment de la compensació legal per assistència a la qual tenen dret. MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 PRESIDENT SR. MIGUEL VALLS MASEDA CEOE SR. ISIDRO ABELLÓ RIERA Abelló Linde, SA SR. JAVIER GARCÍA DÍEZ Qualityser SR. RAFAEL LLEDÓ RODRÍGUEZ Hospital General de Granollers SR. ANTONIO SERRA SALA Comercial A. Trullás, SA SUPLENTS CEOE SR. ANTONIO CAMMANY DORR Epidor SR. XAVIER IBARS ÁLVARO Foment del Treball de Catalunya SR. MIQUEL JORDÀ COSTA Eurofirms ETT SRA. LAURA OJEDA LÓPEZ Reckitt Benckiser Iberia, SL SR. JOSEP ROSET CASTELLS Grup Metrópolis UGT SR. FAUSTINO MARTÍN GARCÍA SR. ANDRÉS MATEOS HERNÁNDEZ SR. PAULINO USTARROZ SAMPEDRO SUPLENTS UGT SRA. ISABEL ALONSO CANTORNE SR. JORDI CARMONA CEBALLOS SR. JOSÉ LUIS OLALDE BLANCO CCOO SRA. MÓNICA PÉREZ CARDOSO SR. FELIPE TRIGUEROS GIL SUPLENTS CCOO SR. MARIO PARIENTE DELGADO SECRETARI SR. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS VICESECRETARI SR. JUAN IGNACIO AGUIRRE GONZÁLEZ 65 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=