Memòria Català 2017

Què entenem per assistència social a MC MUTUAL? L’assistència social consisteix en la concessió dels serveis i auxilis econòmics no reglamentats que poden prestar- se als treballadors per compte d’altri, per compte propi i als drethavents que, després d’haver patit un accident de treball o una malaltia professional, es trobin en situacions de necessitat. COMISSIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS Aquest òrgan de participació s’encarrega de la concessió dels beneficis de l’assistència social que hagi de satisfer la nostra entitat. La comissió està formada per vuit membres: quatre són representants dels treballadors empleats per les empreses associades a l’entitat i, l’altra meitat, representants dels empresaris associats designats per la Junta Directiva. El president és elegit pels mateixos membres de la comissió, que no reben cap mena de remuneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistència a la qual tinguin dret. MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 REPRESENTANTS DELS EMPRESARIS ASSOCIATS SR. DAVID DE ABÁSOLO MUÑOZ [PRESIDENT] Televisió de Catalunya, SA SR. JOSÉ MIGUEL DE LA DEHESA ROMERO Universitat Oberta de Catalunya SR. CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ Prensa Diaria Aragonesa, SA SRA. ROSA MARÍA PUJANTE Universitat Pompeu Fabra REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS SR. MIGUEL ÁNGEL BOIZA LÓPEZ CCOO - SEAT, SA SR. MANUEL JOSÉ FERNÁNDEZ SUAZO UGT - SEAT, SA SRA. LIDIA HERRERO GARCÍA UGT - Catalunya Banc, SA SR. JESÚS PRIETO QUINTERO CCOO 64

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=