Memòria Català 2017

DIRECCIÓ GENERAL El director gerent és el responsable de la gerència i l’administració d’MC MUTUAL, que també exerceix la direcció tècnica administrativa i la representació de la nostra entitat. Els membres del Consell d’Administració o les persones que exerceixin una activitat remunerada en una empresa associada a la mútua no poden ocupar-se de la direcció general. COMISSIÓ PERMANENT Aquest òrgan de govern està constituït per entre cinc i set membres de la Junta Directiva —el president, els vicepresidents, el secretari i els vocals designats per la junta— i pot delegar en la Comissió Permanent les funcions i facultats que consideri convenients i que no tinguin el caràcter d’indelegables. Els membres d’aquesta comissió no perceben cap retribució per la seva gestió, sense perjudici de la compensació legal per assistència a la qual tinguin dret. MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 PRESIDENT SR. MIGUEL VALLS MASEDA Gunnebo España, SA VICEPRESIDENT PRIMER SR. RAMÓN PAREDES SÁNCHEZ-COLLADO Seat Sport, SA VICEPRESIDENT SEGON SR. ENRIC REYNA MARTÍNEZ Amrey Hotels, SL SECRETARI SR. ENRIC CROUS MILLET SA Damm VOCAL SR. JOAN CURCÓ COSTAFREDA Fomento Centros de Enseñanza DIRECTOR GERENT SR. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS 63 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=