Memòria Català 2017

LES LÍNIES DEL NOSTRE PLA ESTRATÈGIC 2015-2018 o o Dissenyar i implementar una nova estratègia de relació amb els nostres mutualistes, tant clients com usuaris. o o Potenciar i motivar l’equip humà d’MC MUTUAL i desenvolupar i estendre un canvi cultural en l’organització orientat a la satisfacció del client i de l’usuari. o o Fomentar i desplegar la notorietat d’MC MUTUAL i de la seva identitat corporativa, basada en una nova estratègia de comunicació i de relació amb els grups d’interès i els cercles d’influència. o o Incrementar la competitivitat per a una major eficiència operativa dels recursos emprats, tant humans com materials, i per a una major eficàcia dels processos de gestió de les prestacions. ÒRGANS DE GOVERN I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA Els òrgans de govern impulsen i supervisen les directrius generals i l’estratègia d’MC MUTUAL, així com el desenvolupament de la nostra política corporativa. Els estatuts d’MC MUTUAL determinen que les empreses associades i la seva població protegida participin en el govern de l’entitat i estableixen els canals perquè puguin fer-ho. En són una prova els nostres òrgans de govern (la Junta General, la Junta Directiva, la Direcció General i la Comissió Permanent) i els òrgans de participació i consulta (la Comissió de Prestacions Especials, la Comissió de Control i Seguiment i la Junta Consultiva). Tots els membres dels òrgans de govern d’MC MUTUAL es comprometen a gestionar l’entitat amb criteris d’eficiència, transparència i equitat, seguint les directrius marcades pel Codi de Bones Pràctiques subscrit per les mútues del sector. 60

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=