Memòria Català 2017

directe en el benestar de la nostra població protegida. Per això, la qualitat i solvència de la nostra assistència ha de ser un compromís diari i en contínua millora per a totes les persones que formem part d’MC MUTUAL. En aquest sentit, cal destacar l’elevat grau de satisfacció de les persones que hem atès el 2017, que ha estat de 8,86 sobre 10 en les enquestes telefòniques de qualitat. El nostre compromís amb l’excel·lència ens impulsa a continuar amb el Pla Estratègic de Transformació Digital, amb l’objectiu de facilitar la relació amb les nostres empreses mutualistes i amb els usuaris dels nostres serveis. A més, disposem d’un nou pla de qualitat sanitària 2017-19 basat en tres idees clau: consolidar el que s’ha fet, simplificar per integrar millor i mesurar i aprendre per aprofundir i innovar. Tot això mantenint les diferents acreditacions aconseguides: Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, la Certificació UNE 179003 en Seguretat del Pacient, el Certificat d’Empresa Saludable i l’ISO 9001:2008 en Activitats preventives, assessorament i divulgació. Però la nostra proposta de valor va més enllà de l’assistència, i també se centra a prevenir i reduir els riscos laborals. En aquest exercici, hem seguit organitzant els Premis MC MUTUAL "Antonio Baró" a la Prevenció de Riscos Laborals, que han celebrat la seva 16a edició, i la novena edició dels Premis MC 28 d’abril, que commemoren el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. Els dos guardons han aconseguit un gran prestigi en el sector. No podem oblidar-nos de la importància de l’incentiu Bonus per fomentar la prevenció de la sinistralitat laboral entre les nostres empreses mutualistes. Hi ha un altre aspecte que voldria destacar: el compromís amb la gestió transparent, honesta i responsable que demostra que es pot confiar en MC MUTUAL. Una prova d’això és que som signants dels deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i que tenim un codi ètic propi que compartim amb tot el nostre equip humà i els nostres grups d’interès, un Comitè d’Ètica des de 2010 i un Comitè de Compliment Normatiu des de 2016. La nostra manera de relacionar-nos amb els grups d’interès també ens permet detectar oportunitats per assolir l’excel·lència. Així, en aquesta memòria, hi ha una nova anàlisi de materialitat, feta segons els estàndards GRI, que ha identificat els aspectes més rellevants per als nostres grups d’interès —des d’un punt de vista social, ambiental i econòmic—, i que poden tenir un impacte per a la consecució dels objectius de la nostra organització. I, per assolir els nostres objectius, també tenim present la nostra responsabilitat amb el medi ambient. El 2017, quatre dels nostres centres han rebut l’acreditació Q Sostenible Evolution, que n’avala l’eficiència energètica i la gestió sostenible. Amb aquests, ja són 20 els centres d’MC MUTUAL que tenen aquesta distinció. Finalment, cal reconèixer en aquest text la tasca fonamental de totes les persones que formen part d’MC MUTUAL. Sense la vostra gran professionalitat, qualitat humana, capacitat de treball, implicació i vocació de servei, cap dels èxits assolits no hauria estat possible. Gràcies a la labor de tothom, seguim avançant envers l’excel·lència. Miquel Valls President d’MC MUTUAL 5 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=