Memòria Català 2017

o o Programa de difusió del servei de la Seguretat Social, denominat "Prevención10. es", en el qual impartim jornades a les empreses associades amb plantilles de fins a 25 treballadors i autònoms adherits, per tal d’informar-los sobre les funcionalitats que ofereix aquest servei. o o Programa per al control de la despesa en prestacions econòmiques de la Seguretat Social per contingències professionals. ASSESSOREM EN PREVENCIÓ Durant l’exercici 2017, a MC MUTUAL hem efectuat 5.524 actuacions per assessorar les nostres empreses mutualistes. La majoria són visites a empreses que formen part del pla d’activitats preventives, respostes en matèria de PRL a consultes plantejades pels mutualistes, així com consultes per obtenir l’incentiu Bonus i fer anàlisis de sinistralitat. El conjunt d’aquestes actuacions d’assessorament ha estat valorat pels nostres usuaris amb un 8,8 sobre 10. Pla d’Acció per a Empreses d’Especial Sinistralitat (PAEES) A MC MUTUAL també oferim suport i assessorament tècnic a les empreses amb índexs de sinistralitat més elevats. Durant el 2017, al PAEES han participat 132 empreses de tots els sectors i dimensions, que integren un total de 9.500 treballadors. La distribució d’aquestes 132 empreses per grandària ha estat la següent: ACTIVITAT 2016 2017 Assessoraments realitzats 4.685 5.524 Informes de sinistralitat 1.624 1.472 <= 25 treballadors 26-49 treballadors 50-249 treballadors >250 treballadors 35 27 % 33 25 % 61 46 % 3 2% 49 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=