Memòria Català 2017

col·lectius professionals: personal d’infermeria i medicina. El nostre model pot suposar un estalvi considerable per a les empreses en termes de costos laborals; assegura un major control i agilitat en la gestió de les baixes i aporta valor, tant a l’empresa com als seus treballadors, en cas d’aplicar les mesures proposades. El 2017, hem augmentat el nombre d’informes relacionats amb aquesta matèria: 425. Les empreses a què prestem aquest servei sumen un total de 311.379 treballadors. DONEM SUPORT A LA RECERCA I LA GENERACIÓ DE CONEIXEMENT A MC MUTUAL volem fomentar la difusió del coneixement científic, generat des dels nostres centres assistencials, que recollim en una Memòria Científica anual. Divulguem aquest document entre els nostres grups d’interès, i es pot consultar al web corporatiu. Cal destacar que una de les cinc línies estratègiques del nostre Pla de Qualitat Sanitària preveu "potenciar la capacitació i el desenvolupament dels professionals, així com la generació i difusió del coneixement". Per això, a MC MUTUAL fa vuit anys que tenim un Comitè Científic Sanitari que coordina les activitats en què prenen part els professionals sanitaris de la nostra organització i que garanteix la qualitat tècnica i científica de la projecció externa. De l’actuació dels nostres professionals sanitaris en aquest exercici cal destacar la participació en diversos esdeveniments científics i l’elaboració d’un mapa amb els convenis que manté l’organització amb diverses entitats, en els quals s’estableix la 45 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=