Memòria Català 2017

Activitat hospitalària 2013 2014 2015 2016 2017 Ingressos 2.507 2.653 2.761 2.817 2.760 Estada mitjana (dies) 5,45 5,73 5,52 5,12 5,03 Intervencions quirúrgiques 2.670 2.808 3.075 3.028 2.817 Interve ncions CMA 794 788 845 800 634 Urgències ateses 6.155 6.418 6.149 6.547 5.770 Visites a CCEE 15.993 16.878 18.396 27.181 24.256 Sessions de rehabilitació 35.001 33.052 32.921 31.884 28.614 Les comissions clíniques dels nostres centres hospitalaris són un instrument essencial de garantia de la qualitat clínica dels professionals més capacitats. La Direcció Assistencial, amb la responsabilitat mèdica i d’infermeria al capdavant, col·labora en les comissions de: o o Comissió de Farmàcia Hospitalària o o Comissió d’Infeccions o o Comissió de Mortalitat o o Comissió de Protocols d’Infermeria o o Comissió de Reanimació Cardiopulmonar o o Comissió de Dolor o o Comissió de Seguretat del Pacient o o Comissió d’Històries Clíniques i Documentació o o Comissió d’Hemoteràpia o o Comissió de Sala d’Operacions En el quadre de comandament integrat s’ofereixen els indicadors clau en matèria de qualitat sanitària utilitzats a la clínica. Indicador 2017 Estàndar Índex d’ocupació 60 % 59,48 % Intervencions diàries 11,55 12,31 Estada mitjana 5,03 5,12 Índex de successives / primeres 1,32 1,42 Índex d’infeccions 0,21 % 0,35 % Reingressos per agreujament 0,52 % 1 % Activitat assistencial a les nostres clíniques Durant el 2017, hem fet 2.760 ingressos, amb una estada mitjana de 5,03 dies per pacient; i hem practicat 2.817 intervencions quirúrgiques, 634 de les quals a través de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA). A consultes externes hem atès 24.256 visites, 5.770 urgències i hem ofert 28.614 sessions de rehabilitació. 34

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=